Zakończenie cyklu spotkań konsultacyjnych w gminach

Dodano:
10-09-2015 / 11:01:01

Zakończenie cyklu spotkań konsultacyjnych w gminach

Zakończyliśmy cykl spotkań konsultacyjnych w zakresie tworzenia LSR na lata 2014-2020, których celem było przeprowadzenie analizy SWOT oraz zebranie pomysłów na kolejne lata funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia. Wśród uczestników spotkań znaleźli się przedstawicieli sektora publicznego, szkół, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,  lokalni liderzy oraz mieszkańcy. Uczestnicy przeprowadzali analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w takich dziedzinach życia jak: gospodarka, środowisko, kultura i społeczeństwo. Dzięki przeprowadzonej analizie wyznaczono główne kierunki rozwoju Doliny Karpia i zinwentaryzowano zasoby, jakimi dysponują mieszkańcy oraz potrzeby, na których skupimy się w przyszłym okresie funkcjonowania programów unijnych.

Dziękujemy bardzo mieszkańcom, którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych za aktywny udział a tym samym za wniesienie swojego wkładu w tworzenie strategii na latach 2014-2020. Zapraszamy także do obejrzenia zdjęć ze spotkań, które znajdują się w galerii.

Mieszkańców, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów do biura Stowarzyszenia Dolina Karpia: tel. 33 841 05 84, biuro@dolinakarpia.org

Jednocześnie zapraszamy do wypełniania ankiet i kart proponowanych projektów, które znajdują się na stronie internetowej: www.dolinakarpia.org

Prezentacja ze spotkań konsultacyjnych.