LSR 2014-2020 - Wpisy z miesiącaStyczeń 2015

Dodano:
28-01-2015 / 15:28:28

SZKOLENIE DLA RYBAKÓW ORAZ SPOTKANIE WS. STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

SZKOLENIE DLA RYBAKÓW ORAZ SPOTKANIE WS. STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Dolina Karpia serdecznie zaprasza osoby z sektora rybackiego na szkolenie dotyczące transportu i sprzedaży detalicznej ryb, które odbędzie się 6 lutego 2015 roku w godz. 16:00-18:30 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia przy ul. Rynek 2 w Zatorze. Program szkolenia przedstawia się następująco:

  • 16:00-16:45 – Dobrostan ryb w transporcie
  • 16:45-17:30 – Sprzedaż detaliczna ryb w aspekcie obowiązującego prawa
  • 17:30-18:00 – Sporządzanie sprawozdań RRW-22
  • 18:00-18:30 – Tworzenie wielofunduszowej strategii Doliny Karpia na lata 2014-2020.

                Spotkanie prowadzone będzie przez Panią Agnieszkę Miśkiewicz – pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oświęcimiu, Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz pracowników biura Lokalnej Grupy Rybackiej.

 

Więcej w rozwinięciu.

Czytaj więcej >>

Dodano:
27-01-2015 / 09:54:54

GRUPA ROBOCZA DS. TWORZENIA STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

GRUPA ROBOCZA DS. TWORZENIA STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

 

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi opracowania wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020 serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby z sektora społeczno-gospodarczego, w tym rybackiego do zgłaszania się na członków grupy roboczej ds. pisania strategii.

Informujemy, że w skład grupy roboczej powinny wejść osoby z sektora publicznego – reprezentanci gmin Doliny Karpia wskazane przez Burmistrza i Wójtów Gmin z terenu Doliny Karpia oraz osoby z sektora społecznego (członkowie organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, OSP itp.) oraz osoby z sektora gospodarczego (przedsiębiorcy, rybacy, rolnicy i itp.) aktywnie działający na rzecz Doliny Karpia.

 

Więcej w rozwinięciu.

Czytaj więcej >>

Dodano:
23-01-2015 / 10:45:45

TWORZENIE STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

TWORZENIE STRATEGII NA LATA 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie Stowarzyszenie Dolina Karpia planuje zintensyfikować działania zmierzające do stworzenia wielofunduszowej lokalnej strategii rozwoju Doliny Karpia na lata 2014-2020. Strategia ta, będąca kontynuacją działań Stowarzyszenia Dolina Karpia realizowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej, będzie obejmowała swym zasięgiem obszar Doliny Karpia i będzie realizowana z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

Więcej w rozwinięciu.

Czytaj więcej >>

Dodano:
23-01-2015 / 09:17:17

PROJEKTY DOKUMENTÓW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020) 

Projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

  

Europejski Fundusz Morski i Rybacki na lata 2014-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

pobierz plik 

Projekt Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (wersja z 29 sierpnia 2013 roku)

pobierz plik

Czytaj więcej >>

« poprzednia 1 następna »