Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013

Dodano:
12-12-2012 / 13:26:26

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Dolina Karpia


ogłasza nabór wniosków
w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać na operacje:
1. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. „Małe Projekty”
- limit dostępnych środków w 2012 r.: 666 389,00 zł, w tym na II nabór 270 000,00 zł

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
- limit dostępnych środków w 2012 r.: 1 768 209,66 zł, w tym na II nabór 168 209,66 zł

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- limit dostępnych środków w 2012 r.: 165 368,00 zł

 4. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
- limit dostępnych środków w 2012 r.: 132 500,00 zł


Termin składania wniosków: od 27 grudnia 2012 r. do 25 stycznia 2013 r. do godziny 17:00

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, które mieści się w Zatorze przy ul. Rynek 5. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Pełną dokumentację konkursową można pobrać w formie papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, jak również na stronie internetowej www.dolinakarpia.org, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela Kamil Olejczyk (Specjalista ds. Wdrażania LSR) w biurze LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia mieszczącym się w Zatorze przy ul. Rynek 5, tel. (33) 841 05 84, e-mail: biuro@dolinakarpia.org

LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Wnioski składane w ramach ogłoszonego naboru muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru dostępnymi na stronie www.dolinakarpia.org

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Dokumenty do pobrania:

- ogłoszenia o naborze

- niezbędne dokumenty konkursowe

 - informacja dla składających wnioski 

- realizacja projektu zgodnie z księgą wizualizacji