Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013 - cel szczegółowy 2.3

Dodano:
01-07-2013 / 11:01:01

Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013 - cel szczegółowy 2.3

Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Dolina Karpia


      ogłasza nabór wniosków
               w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
                            Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla celu szczegółowego 2.3 "Łączy nas rzeka..." w ramach dodatkowych środków na realizację dodatkowych zadań z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać na operacje:
1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi”
- limit dostępnych środków w 2013 r.: 2 000 000,00 zł
  

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- limit dostępnych środków w 2013 r.: 150 000,00 zł

 3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
- limit dostępnych środków w 2013 r.: 100 000,00 zł


Termin składania wniosków: od 19 lipca 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r. do godziny 17:00

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, które mieści się w Zatorze przy ul. Rynek 5. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Pełną dokumentację konkursową można pobrać w formie papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, jak również na stronie internetowej www.dolinakarpia.org, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela Kamil Olejczyk (Specjalista ds. Wdrażania LSR) w biurze LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia mieszczącym się w Zatorze przy ul. Rynek 5, tel. (33) 841 05 84, e-mail: biuro@dolinakarpia.org

LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Wnioski składane w ramach ogłoszonego naboru muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru dostępnymi na stronie www.dolinakarpia.org

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.Dokumenty do pobrania:

- ogłoszenie o naborze

- niezbędne dokumenty konkursowe

 - informacja dla składających wnioski

 - realizacja projektu zgodnie z księgą wizualizacji