Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013

Dodano:
01-09-2014 / 14:59:59

Nabór wniosków w ramach PROW na lata 2007-2013

 

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Dolina Karpia


      ogłasza nabór wniosków
               w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego
                            Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać na operacje:
1. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi”
- limit dostępnych środków w 2014 r.: 763 038,15
  

2. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  
- limit dostępnych środków w 2014 r.: 676 000,00  

 3. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw.Małe Projekty”  
- limit dostępnych środków w 2014 r.: 138 716,12


Termin składania wniosków: od 15 września 2014 r. do 30 września 2014 r. do godziny 17:00

Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, które mieści się w Zatorze przy ul. Rynek 2. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Pełną dokumentację konkursową można pobrać w formie papierowej w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia, jak również na stronie internetowej www.dolinakarpia.org, a także na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela Kamil Olejczyk (Specjalista ds. Wdrażania LSR) w siedzibie LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia mieszczącym się w Zatorze przy ul. Rynek 2, tel. (33) 841 05 84, e-mail: biuro@dolinakarpia.org

LGD Stowarzyszenie Dolina Karpia zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Wnioski składane w ramach ogłoszonego naboru muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru dostępnymi na stronie www.dolinakarpia.org

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


UWAGA! W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska taką samą ilość punktów, o miejscu na liście ocenionych operacji decyduje dzień i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy, którego dotyczy ocena.


Dokumenty do pobrania:

- ogłoszenie o naborze

- niezbędne dokumenty konkursowe

 - informacja dla składających wnioski

- realizacja projektu zgodnie z księgą wizualizacji