Publikacje

Materiały promocyjne i informacyjne:

Wyprawy odkrywców:

Szkolenia:

Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia

Badanie obszaru LGR w zakresie możliwości wdrożenia questingu na obszarze LGR Stowarzyszenie Dolina Karpia

Spot reklamowy

Kalendarz wydarzeń